Abella Producións comunica:
Posto/s ofertado/s e perfil/ís solicitado/s:

  • EXPERTO EN MOTION-GRAPHICS E VÍDEOS CORPORATIVOS

Requisitos xerais:

  • Empadroado en Vigo antes do 01/01/2021.
  • Inscrita como demandantes de emprego no SPEG.
  • Posuír o perfil para o posto solicitado.

Outros requisitos:

Experiencia:

En empresas culturais.

En proxectos/festivais artísticos.

Presentación de currículums:

  • Prazo de remate de recepción de CV: 19/abril/2022
  • Enderezo de envío e/ou de entrega: [email protected]

Data de publicación: 11/abril/2022

Comunicación oficial na web do Concello de Vigo.