Para esta 7a edición, o noso festival quere poñer o foco no manga e no anime
xaponés. Serán numerosas as actividades e proxeccións que levaremos a cabo,
entre elas este concurso de banda deseñada, o cal terá como tema e fío condutor
un futuro NEO-VIGO post-apocalíptico. Dado o interese xaponés deste ano,
tomamos con referente esta figura do filme Akira e da súa localización nesa
mítica cidade chamada Neo-Tokyo.

As obras a presentar pois, terán a idea/recurso dunha cidade de Vigo ulterior, de
décadas ou séculos no futuro. Un escenario futuro e/ou distópico para a acción na
cidade máis poboada de Galicia.

XURADO

Alicia Jaraba

Alicia Jaraba (Vigo, 1988) leva debuxando dende que levaba gafiñas vermellas e un parche no ollo. Filla dun dos autores pioneiros da banda deseñada en Galicia, Fran Jaraba, sempre estivo interesada na narrativa gráfica e no debuxo, pero estudiou filoloxía hispánica e francesa na Universidade de Santiago antes de decantarse por facer un cursiño de cómic de un ano na escola ESDIP en Madrid. Esta experiencia cambiou a súa vida, levándoa a visualizar esta afición como unha posible profesión. Lanzouse entón a participar con historias curtas en concursos xuvenís de banda deseñada, recolectando varios premios como o Benito Losada, o premio de Torrelavega, o Ciudad de Dos Hermanas ou o de Basauri, entre outros.Tras visitar por primeira vez o festival de banda deseñada de Angoulême coa carpeta baixo o brazo en 2015 comezou a traballar como debuxante no mercado francobelga. Pero non é ata o ano 2022 que publica a súa primeira novela gráfica como autora completa: Soy la Malinche, publicada tamén en castelán pola editorial Nuevo Nueve. Actualmente traballa na súa segunda novela gráfica, Loin (Lonxe) coa editorial francesa Bamboo Grand Angle.

Fernando Llor

Naceu en Vigo en 1982. No instituto dedicábase a xogar ao baloncesto porque co seu 1’62 sabía que nunca chegaría a nada e tamén a berrear nun grupo de punk porque o fracaso hai que construílo como deus manda. Tras iso sacouse un ciclo superior de imaxe e só hai que ver o seu Instagram para comprobar que segue sendo un pésimo fotógrafo. Despois graduouse en guión e dirección sen pisar xamais a universidade que lle estendeu o título. No mundo do cómic publicou ata 25 títulos diferentes en varios países e cultivou infinidade de ninguneos e de entrevistas chuscas nas que lle preguntan a súa cor favorita. O seu maior logro é que segue sendo un absoluto descoñecido para os lectores.

Melo

Se es amante da banda deseñada ou resides no Calvario coñecerás a Melo, un dos donos da libraría especializada Banda Deseñada. Desde o seu negocio leva máis de 20 anos reinvindicando con orgullo as mellores obras desta nobre arte. Pola súa tenda pasaron deceas de referentes da banda deseñada como Carlos Portela, Pablo Prado, David Braña, Miguelanxo Prado, Peter Bagge, Chloé Cruchaudet, Juan Díaz Canales  ou Juanjo Guarnido entre moitos outros.

A súa labor cultural non se limita ao que acontece no seu templo comiqueiro, se non que tamén participou na produción de feiras e salóns do cómic, como Viñetas do Atlántico, Comic-Con Portugal ou Banda á Feira, celebrando a segunda edición desta última no mes de de maio na peonil do Calvario.CASTELLANO

Para esta 7a edición, nuestro festival quiere poner el foco en el manga y el anime japonés. Serán numerosas las actividades y proyecciones que llevaremos a cabo, entre ellas este concurso de cómic, que tendrá como tema e hilo condutor un futuro NEO-VIGO post-apocalíptico. Dado el interés japonés de este año, tomamos como referente esta figura del filme Akira y de su localización en esa mítica ciudad llamada Neo-Tokyo.

Las obras a presentar tendrán la idea/recurso de una ciudad de Vigo ulterior, de décadas o siglos en el futuro. Un escenario post-apocalíptico para la acción en la ciudad más poblada de Galicia.


ENGLISH

For this 7th edition, our festival wants to focus on Japanese manga and anime. There will be numerous activities and screenings, including this comic book contest, which will have a post-apocalyptic NEO-VIGO theme as its guiding thread. Given the Japanese interest this year, we take Akira as a reference figure and its setting in the mythical city of Neo- Tokyo.

The works to be presented, therefore, will have the idea/resource of a future Vigo, decades or centuries ahead. A futuristic and/or dystopian scenario for action in the most populous city in Galicia.


CATALÀ

Per a aquesta 7a edició, el nostre festival vol centrar-se en el manga i l’anime japonès. Hi haurà nombroses activitats i projeccions, incloent aquest concurs de còmic, que tindrà com a fil conductor el tema post-apocalíptic de NEO-VIGO. Donat l’interès japonès d’aquest any, prenem com a referència Akira i la seva ambientació a la mítica ciutat de Neo-Tokyo.

Les obres a presentar, per tant, hauran de tenir la idea/recurs d’un futur Vigo, dècades o segles endavant. Un escenari futurista i/o distòpic per a l’acció en la ciutat més poblada de Galícia.