Para esta 7a edición, o noso festival quere poñer o foco no manga e no anime
xaponés. Serán numerosas as actividades e proxeccións que levaremos a cabo,
entre elas este concurso de banda deseñada, o cal terá como tema e fío condutor
un futuro NEO-VIGO post-apocalíptico. Dado o interese xaponés deste ano,
tomamos con referente esta figura do filme Akira e da súa localización nesa
mítica cidade chamada Neo-Tokyo.

As obras a presentar pois, terán a idea/recurso dunha cidade de Vigo ulterior, de
décadas ou séculos no futuro. Un escenario futuro e/ou distópico para a acción na
cidade máis poboada de Galicia.


CASTELLANO

Para esta 7a edición, nuestro festival quiere poner el foco en el manga y el anime japonés. Serán numerosas las actividades y proyecciones que llevaremos a cabo, entre ellas este concurso de cómic, que tendrá como tema e hilo condutor un futuro NEO-VIGO post-apocalíptico. Dado el interés japonés de este año, tomamos como referente esta figura del filme Akira y de su localización en esa mítica ciudad llamada Neo-Tokyo.

Las obras a presentar tendrán la idea/recurso de una ciudad de Vigo ulterior, de décadas o siglos en el futuro. Un escenario post-apocalíptico para la acción en la ciudad más poblada de Galicia.


ENGLISH

For this 7th edition, our festival wants to focus on Japanese manga and anime. There will be numerous activities and screenings, including this comic book contest, which will have a post-apocalyptic NEO-VIGO theme as its guiding thread. Given the Japanese interest this year, we take Akira as a reference figure and its setting in the mythical city of Neo- Tokyo.

The works to be presented, therefore, will have the idea/resource of a future Vigo, decades or centuries ahead. A futuristic and/or dystopian scenario for action in the most populous city in Galicia.


CATALÀ

Per a aquesta 7a edició, el nostre festival vol centrar-se en el manga i l’anime japonès. Hi haurà nombroses activitats i projeccions, incloent aquest concurs de còmic, que tindrà com a fil conductor el tema post-apocalíptic de NEO-VIGO. Donat l’interès japonès d’aquest any, prenem com a referència Akira i la seva ambientació a la mítica ciutat de Neo-Tokyo.

Les obres a presentar, per tant, hauran de tenir la idea/recurs d’un futur Vigo, dècades o segles endavant. Un escenari futurista i/o distòpic per a l’acció en la ciutat més poblada de Galícia.