Data límite: 30 XUÑO 2021, 23:59 CET
Deadline: 30 JUNE 2021, 23:59 CET

3 PASOS

1. Le as bases do concurso

3 STEPS

1. Read the contest rules

2. Cubre o formulario de inscrición

2. Fill the inscription form

3. Envía o teu filme*

* Salvo que xa incluiras unha ligazón de descarga directa.

3. Submit your film*

* Unless you already included a direct download link.

Click for Festivals - Connecting Films and Festivals