Oferta de Emprego

Abella Producións comunica:
Posto/s ofertado/s e perfil/ís solicitado/s:

  1. Deseñador/a realizador/a de vídeo e animador/a
  2. Axudante de Produción

Requisitos xerais:

  • Empadroado en Vigo antes do 01/01/2020.
  • Inscrita como demandantes de emprego no SPEG.
  • Posuír o perfil para o posto solicitado.

Outros requisitos:

  1. Formación en animación, deseño gráfico e/ou creatividade; dominio do paquete Adobe (After Effects, Photoshop, Illustrator, etc); Coñecementos en tipografía e dirección de arte.
  2. Produción de espectáculos e de audiovisuais; Dominio informática; Experiencia en xestión de eventos.

Presentación de currículums:

  • Prazo de remate de recepción de CV: 26/abril/2021
  • Enderezo de envío e/ou de entrega: [email protected]

Data de publicación: 16/abril/2021

Ligazón á oferta.