OFERTA DE EMPREGO

CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS PARA FOMENTO DE EMPREGO DE ENTIDADES SEN ÁNIMODE LUCRO 2023


Asociación que realiza a oferta: A.C. ABELLA PRODUCIÓNS


Posto/s ofertado/s e perfil/ís solicitado/s:
1 AXUDANTE DE PRODUCIÓN DE PROXECTOS CULTURAIS
Requisitos xerais:
 Empadroado en Vigo antes do 01/01/2022.
 Inscrita como demandantes de emprego no SPEG.
 Posuír o perfil para o posto solicitado


Outros requisitos:
Experiencia: En empresas culturais. En proxectos/festivais artísticos.


Presentación de currículums:
 Prazo de remate de recepción de CV: 21/marzo/2023
 Enderezo de envío e/ou de entrega: [email protected]


Data de publicación: 14/marzo/2023

A oferta publicarase en:
◦ Páxina web e/ou rede social da entidade
◦ Taboleiros de anuncios de Desenvolvemento Local e Emprego
◦ Web municipal “Asociacións en rede” (http://asociacións.vigo.org)